LOGIN | Kontakt
bestill henting 22 22 24 00
Bigbags
Junkbag
Junkbag - en sekk for avfall
Container leje
Container
Avfallscontainere
Leverings- og handelsvilkår
Scroll ned og les mer, eller klikk på menyen ovenfor for mer informasjon.

Leverings- og handelsvilkår

Hvis du har spørsmål om vilkårene nedenfor, kontakt oss på: 22 22 24 20 før du bestiller! Da unngår vi eventuelle misforståelser.

Følgende vilkår er knyttet til kjøp av container-kjøring, henting av avfall, kjøp av Junkbag-sekker, samt kjøp og bestilling av Junkbag-henting. Forholdene er dekkende for Junkbag Norge A/S i forbindelse med de ovennevnte tjenestene.

Junkbag Norge A/S omtales nedenfor som JB.

Generelle handelsbetingelser

 1. JB samler inn og transporter avfall etter gjeldende miljøregler.
 2. JB henter ikke farlig avfall og organisk avfall.
 3. JBs listepriser, som kan sees på www.junkbag.no.
 4. Det er kundens ansvar å sørge for at det er fremkommelig til avfallssekke eller container med en lastebil. Veien må være minst 4 meter bred og ha en frihøyde på minst 4,5 meter. Hvis dette ikke er mulig, kontakt da JB før avfallet legges i en Junkbag eller det bestilles en container.
 5. Der hvor henting/levering krever at JB kjører på en privat vei eller innkjørsel, er det kundens ansvar at underlaget tåler lastebilens og containerens vekt. JB er ikke erstatningsansvarlig på kundens eiendom, ettersom JB ikke er kjent med underlagets bæreevne og oppbygning.

Handelsbetingelser ved kjøp av Junkbags, samt henting av Junkbags som inneholder avfall

 1. Junkbusters henter kun det bestilte antallet Junkbags. Hvis nummeret som skal hentes øker, vennligst kontakt JB. Hvis ikke, tar vi bare med det antallet som er bestilt.
 2. Ikke plasser sekker mer enn 5 meter fra mulige stoppe-/parkeringsplasser for JBs lastebil.
 3. Dersom sekken er plassert mer enn 5 meter fra mulig stoppested, blir sekken garantert ikke hentet. JB avgjør om det er mulig å hente sekken når de ankommer hentestedet, og det debiteres timepris iht. prisliste for tilleggsarbeid i forbindelse med dette. Det avregnes for hver påbegynte halvtime.
 4. Det er kundens ansvar at Junkbag-sekkene ikke overfylles eller overlastes i forhold til beskrivelsene på den aktuelle typen sekk. Junkbags må ikke fylles slik at innholdet kommer over sekkens vegger. Dersom en Junkbag er overvektig, eller at innholdet kommer over sekkens vegger, kan JB kreve 500,- ekstra for henting.
  JB har også rett til å nekte henting av disse sekkene, og her debiteres for hver påbegynte halvtime for forgjeves kjøring.
 5. Dersom JB må utføre annet arbeid på stedet enn å løfte sekken med kranen. I forbindelse med f.eks. opprydding rundt sekken eller ved vente tid debiteres efter timesats jfr. prislisten for hver påbegynte halvtime.
 6. Hvis det ligger løst avfall ved siden av en Junkbag, tas dette i utgangspunktet ikke med. Alt avfall må være plassert i Junkbags. Hvis JB skal rydde opp rundt en Junkbag, blir det fakturert for tilleggsarbeider.
 7. Hvis en Junkbag inneholder farlig avfall eller elektronikk, vil det bli fakturert for behandlings- og ekspedisjonsgebyr i tillegg til JBs gjeldende hentepriser.
 8. Dersom det bestilles henting av tungmasser, plikter tiltakshaver (dvs. grunneier, entreprenør eller utbygger) sig till at vurdere og evt. undersøke om fyllmasser og betong som leveres videre er forurenset. En egenerklæring gjøres på www.junkbag.no ved bestilling.
 9. Dersom JB forhindres i å utføre en henting på grunn av manglende overholdelse av disse leverings- og handelsvilkårene. Da er JB berettiget til å kreve en avgift for forgjeves kjøring jfr. prislisten.
 10. En Junkbag-sekk kan kun benyttes én gang av sikkerhetshensyn.
 11. I forbindelse med plassering av sekker på gaten eller private veier, kan enkelte områder ha spesielle regler for dette. Det er kundens ansvar å overholde disse lovene og reglene.
 12. Hvis oppgaven krever annet utstyr eller annen type avhenting, er det kundens ansvar å indikere dette ved bestilling.
 13. Junkbag-sekkene er ikke JBs eiendom. Kunden som kjøper Junkbag-sekken er eier av den. Det er grunnen til at JB er ikke ansvarlig for fjerning av etterlatte Junkbag-sekker, med mindre fjerning er bestilt og godkjent av JB. Dette gjelder uavhengig av om det er avfall i Junkbag-sekken eller ikke.
  (Hvis du ser en Junkbag og er usikker på om det er bestilt henting, ringer du 22 22 24 00, slik at vi kan undersøke det for deg.)

Handelsbetingelser ved bestilling av containere

 1. Ved det avtalte leverings-og hentetidspunkt på container ordrer skal et område avsperres som er 3 m bredt og 13 m langt, per container. Dette er kundens ansvar. Dersom JB ikke kan levere/hente containeren, faktureres det for tømming iht. prislisten.
 2. Det er kundens ansvar at containeren ikke overfylles, i henhold til beskrivelsen på www.junkbag.no. Overfylling kan føre til at lastebilen ikke kan løfte opp containeren. Alle kostnader forbundet med omlasting og feilkjøring betales av kunden.
 3. Priser på utset, tømming og afslut av containere er ekskl. avhending av avfall. Prisen for avhending av avfall kan ses på www.junkbag.no. Ved bestilling av containere bekrefter kunden at vedkommende har sett og lest prislisten for avfall.
 4. Mottaksstasjonen som mottar avfallet har rett til å omklassifisere avfallsfraksjonen ved feilsortering. Eventuelle kostnader forbundet med feilsortering betales av kunden. Det er kundens eget ansvar at avfallet blir sortert riktig i henhold til sorteringsguiden.
 5. JB dekker ikke omkostninger for kunden forbundet med sen levering/henting av containere.
 6. I tilfelle av tyveri, brann eller hærverk belastet kunden med en egenandel på opp til kr. 5000, avhengig av omfanget av skaden, hvis ikke forsikret i forbindelse med inngåelsen av leieavtalen.
 7. I bykjerner, innenfor bomringer, og lignende forhold som kan påvirke Junkbags AS sin opprinnelige prissetting, forbeholder Junkbag AS seg retten til a tilleggs fakturere den tilkommende avgiften (f.eks. bompenger, gateleie, ect).

Priser og leveringsbetingelser

 1. Gjeldende priser kan ses på www.junkbag.no. Alle priser vises ekskl. og inkl. mva. og andre avgifter. Prisene er dagspriser.
 2. Når du handler med JB, inngås avtaler på norsk.
 3. Hvis du ønsker å motta en kopi av ordrebekreftelsen, kan du logge inn på nettstedet eller sende en e-post til info@junkbag.no.
 4. JB forventer å kunne hente Junkbag-sekker innen 48 timer og containere 24 timer etter bestilling, men kan ikke garantere det. Spør eventuelt ved bestilling.
 5. JB henter sekker mellom kl.6 og 21. Hvis det ønskes en annen tidsrammen, må det opplyses om dette ved bestilling.
 6. Kostnaden for kjøp av en Junkbag kan IKKE trekkes fra henteprisen som JB tilbyr.
 7. I forbindelse med levering av selve Junkbag-sekken, forventer JB å kunne levere innen 48 timer, men kan ikke garantere det.
 8. Hvis JB ved ankomst til jobben ikke kan utføre arbeidet på grunn av belligenhet eller en ekstern påvirkning, belastes kunden for de faktiske kostnadene for tid brukt, inkl. transport til og fra jobben.

Betalingsvilkår

 1. Kortbetaling: Du kan betale med VISA, VISA Electron. JCB, Mastercard og American Express. Betalingsinformasjon opplyses og godkjennes ved bestilling. Betalingen trekkes først etter at varen/tjenesten er levert. Dette er gebyrfritt.
 2. Det er 14 dagers betalingsfrist for fakturabetaling. Deretter påløper purregebyr. Purreprosedyren og inkassosaker foretas av Svea Finans. Derfor skal Svea kontaktes direkte etter mottak av betalingspåminnelser, etc.
 3. Kontokunder kan, ved opprettelse av konto, avtale betalingsbetingelser og betalingsmetode.
 4. Ved bestilling av containere opprettes kundens kreditkort alltid som kontokunde, og kortbetalingsinformasjon lagres hos NETS, ettersom sluttbeløpet ikke er kjent før containeren er blitt hentet og tømt. Da først trekkes beløpet og ordrebekreftelsen sendes før beløpet heves.

Avbestilling

 1. Kansellering av henting av Junkbag og utset av container er gratis frem til kl. 16 dagen før hentingen. Deretter faktureres det 200 kr. + mva., ettersom kjøreplanen vår da ikke kan legges om.
 2. Brukte eller ubrukte Junkbags kjøpes ikke tilbake.

Angrefrist

 1. Det er 14 dagers angrefrist på kjøp Junkbag-sekker via www.junkbag.no. Angrefristen gjelder fra den dagen du har mottatt varene. Varene må returneres i samme stand og mengde, dvs. at varen skal være ubrukt. Varen må sendes til Junkbag Norge AS, Solgaard Skog 104, 1599 Moss innen 14 dager etter mottak av varer. Du kan også heve kjøpet ved å nekte å motta varen. Hvis du angrer på kjøpet, vil du selvfølgelig få refundert beløpet du har betalt til oss. Beløpet vil bli overført til kortet du betalte med eller til bankkontoen din når vi har mottatt og kontrollert varen, og hvis den oppfyller reglene for angrefrist. JB dekker ikke returfrakt eller tidsbruk i forbindelse med retur av varer. Du må legge ved en kopi av ordrebekreftelsen. Merk! Vi aksepterer ikke pakker som sendes i oppkrav.
 2. Det er ingen angrefrist på henting av Junkbag-sekker eller containere, ettersom vår service/tjeneste i dette tilfellet vil være levert og utført etter henting. Kansellering av henting av Junkbag-sekker og containere er gratis inntil kl. 16 dagen før henting. Deretter faktureres det 200 kr. + mva., ettersom kjøreplanen vår da ikke kan legges om.
 3. Angrefristen gjelder ikke for næringsdrivende.

Reklamasjonsrett

 1. Når du handler på junkbag.no har du 24 måneders garanti på produkter kjøpt hos oss. Det er selvfølgelig en forutsetning at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er forårsaket av feil bruk av produktet eller annen skadelig atferd. Du må klage innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget skaden på produktet. Hvis du reklamerer innen to måneder etter at feilen er blitt oppdaget, vil kravet alltid være betimelig. Dersom klagen er berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fraktomkostninger. Produktet må sendes til Solgaard Skog 104, 1599 Moss. Merk! Vi aksepterer ikke pakker som sendes i oppkrav eller lignende. Husk at produktet alltid skal returneres i forsvarlig emballasje, og husk å få kvittering for forsendelse, slik at vi kan dekke fraktkostnader.
 2. Hvis du ikke er fornøyd med hentingen, kan du kontakte oss på tlf. 22 22 24 00 eller info@junkbag.no. Vanligvis har du ikke to års garanti på henting, ettersom det er en tjeneste. Hvis du opplever problemer, bør du derfor umiddelbart ta kontakt med oss. Du har rett til å få utbedret eventuelle mangler ved tjenesten som kan tillegges tjenestekvaliteten, dersom det ikke er snakk om er egne eller andre ytre omstendigheter, som vi i henhold til norsk lov ikke kan holdes ansvarlig for, som er ansvarlig for tjenesteforringelsen.
 3. For næringsdrivende er det kun ett års garanti, og reklamasjon må hevdes umiddelbart.

Informasjon

Håndtering av personvern

Personlig informasjon blir behandlet konfidensielt. Ved fakturabetaling benyttes personnummer/Org-nummeret til kredittgodkjenning, men gis ikke videre til tredjepart.

Informasjonen overføres via sikker forbindelse til kredittselskapet.

For å kunne inngå avtale med oss på junkbag.no, trenger vi følgende informasjon:

Vi registrerer personlige opplysninger i den hensikt å kunne levere varen/tjenesten til deg.

Personlig informasjon registreres hos Junkbag Norge A/S og oppbevares i fem år, hvoretter opplysningene blir slettet.

Ved innsamling av personopplysninger via vår nettside, sikrer vi at det alltid skjer med ditt uttrykkelige samtykke, slik at du er informert om nøyaktig hvilken informasjon som samles inn, og hvorfor.

Direktøren og de ansatte ved Junkbag Norge A/S har tilgang til de opplysningene som registreres.

Den dataansvarlige hos junkbag.no er Junkbag Norge A/S.

Vi lagrer ikke kundeopplysninger kryptert.
Vi overfører ikke kundeopplysninger kryptert.

Informasjon som gis til junkbag.no overføres eller selges på ingen måte til tredjepart, og vi registrerer ikke personfølsomme opplysninger.

Som registrert hos Junkbag Norge A/S har du alltid rett til å komme med innsigelser mot registreringen. Du har også rett til å få innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg. Disse rettighetene er sikret iht. personvernloven og henvendelser i den forbindelse må rettes til Junkbag Norge A/S via e-post info@junkbag.no.

Informasjonskapsler
På junkbag.no benyttes det informasjonskapsler som har til formål å optimalisere nettstedet og dets funksjonalitet, og dermed gjøre ditt besøk så enkelt som mulig for deg.

Du kan slette informasjonskapslene fra datamaskinen din når du selv vil. Hvordan dette gjøres, er avhengig av nettleseren din.

Loggstatistikk
Vi bruker en loggstatistikk på junkbag.no, hvilket betyr at et statistikksystem samler inn informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra og hvor på nettstedet den besøkende forlater oss, etc.

Loggstatistikken er utelukkende ment for optimalisering av junkbag.no.

Tvister

Ved forbrukerkjøp avgjøres eventuelle tvister av Forbrukerrådet.

Næringskjøp avgjør eventuelle tvister i norske domstoler.

Abonnements-/kontobetingelser

 1. Dersom det etableres abonnements-/kontoavtale, kan en tilordne et betalingskort til kontoen. Dette er gebyrfritt.
 2. Dersom kontoen opprettes med et betalingskort som foretrukket betalingsmetode, kan JB kun trekke beløp fra kortet dersom det aktivt bestilles en tjeneste på kontoen. Pengene trekkes først ved levering av tjenesten som er bestilt.
 3. Kvittering og ordrebekreftelse sendes på e-post til den som kontoen er opprettet på.
 4. Kunden er ansvarlig for alle bestillinger som gjøres på dennes konto. Derfor er det kundens ansvar å be om å endre kontopassord, hvis det er mistanke om at den kan bli misbrukt. Dette må gjøres skriftlig til info@junkbag.no.
 5. Dersom det er ønske om å knytte et nytt betalingskort til kontoen, kan dette bare endres under kundens kontoadministrasjon.
 6. Hvis det gjøres endringer i abonnements-/kontovilkår, skal dette informeres skriftlig fra JB med én ukes varsel. Dette sendes via e-post til den e-postadressen som kontoen er opprettet på.
 7. Prisene er alltid de gjeldende på www.junkbag.no, med mindre det er inngått en rabattavtale.
 8. JB oppbevarer ingen kortinformasjon. Dette skjer hos Dandomain, som tilbyr betalingsløsninger gjennom NETS.

Gebyrer ved feilsortering av avfall og kjøring av Junkbags og container:

 

Junkbag - Ytelse eller gebyrårsak                                                                                                  Enhet Pris ekskl. moms            
 Ekstraarbeid eller ventetid på adressen, inkl. lastebil  pr. påbegyndt 30 Min.   500 kr.
 Overlesset Junkbag  Pr. stk.  500 kr.

 XL Junkbag benyttet til tungmasser

Som f.eks. stein, ren puss, jord og tegl.

 Pr. stk.  500 kr. – 1.000 kr.

 Forgjeves kjøring (Bomtur)

Hvis omstendighetene på adressen gjør at vi ikke kan hente sekken.

 Pr. stk. 500 kr.

 

Container Ytelse eller gebyrårsak                                                                                                  Enhet Pris ekskl. moms
Ekstraarbeid eller ventetid på adressen inkl. lastbil
 pr. påbegyndt 30 Min.  450 kr.

Forgjeves kjøring (Bomtur)

Hvis omstendighetene på adressen gjør at vi ikke kan hente/levere containeren.

 Pr. stk.

Tømmepris oppgitt på websiden

Overlesset container

Hvis containeren er tyngre enn det som er angitt på www.junkbag.no som maks vekt.

 Pr. stk.

Hvis containeren er overlesset,

vil det koste en forgjeves kjøring

+ at det etterpå skal avtales

hvordan situasjonen løses med

evt. kranbil på timespris

 

Avfallstyper - Ytelse eller gebyrårsak                                                                                                Enhet Pris ekskl. moms                  
 

Avviksgebyr
Faktureres uansett avvikets innhold og størrelse.

Per avvik

1.195 kr.

Elektronikk og husholdingsapparater blandet med annet avfall

Elektronikk skal sorteres helt separat.

 Pr. stk.  

Sorteringsgebyr på 200 - 600 kr. pr enhet.

+ avviksgebyr

Farlig avfall blandet med annet avfall

Vi tar i utgangspunktet ikke farlig avfall. Ring oss.

 

Pr. stk. 
og pr. kg.

Sorteringsgebyr på 200 - 600 kr. pr. enhet.
+ Bortskaffelses omkostninger

+Avviksgebyr

 

Grønn profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence