LOGIN | Kontakt
bestill henting 22 22 24 00
Bigbags
Junkbag
Junkbag - en sekk for avfall
Container leje
Container
Avfallscontainere
Hva er grovavfall?
Scroll ned og les mer, eller klikk på menyen ovenfor for mer informasjon.

Hva er grovavfall og hvordan kvitte seg med det?

Grovavfall kan både være stort og smått avfall. Grovavfall er gjenstander som ikke kan kildesorteres og som er for store eller uegnet til å kastes som husholdningsavfall eller lignende.

Grovavfall er en massebetegnelse som dekker alt fra møbler, bygge- og riveavfall, elektrisk- og elektronisk avfall, hageavfall, farlig avfall etc.

Grovavfall er oppdelt i forskjellige kategorier, og for å kvitte seg med slikt avfall på den mest miljøriktige måte har myndighetene utarbeidet en lovgivning, som skal hjelpe så vel privatpersoner som næringslivet med å håndtere avfallet korrekt. Mange mennesker har liten kjennskap til avfall og hva dette gjør med vårt samfunn.

Når man sorterer avfall, kan størstedelen av avfallet rent faktisk gjenbrukes, og det ligger en stor økonomisk gevinst i å sortere avfallet korrekt. Slik blir det lettere å gjenbruke og rimeligere å bli kvitt.


Hvordan blir jeg kvitt mitt grovavfall?

Det finnes mange måter å kvitte seg med avfall på. Så vel privatpersoner som næringslivet kan avlevere avfallet på kommunale miljøstasjoner.

I noen borettslag har man en container eller et søppelrom som beboerne kan benytte. Næringslivet er ikke dekket av noen kommunale grovavfallsløsninger og må ved behov benytte seg av godkjente avfallstransportører for å kvitte seg med avfall.


Grovavfall til gjenbruk

Grovavfall blir sortert, jern og metall blir gjenbrukt. Papp og papir blir gjenbrukt til nye produkter på papirfabrikker og annet brennbart materiale blir kjørt til forbrenningsanlegg hvor det omdannes til fjernvarme og elektrisitet som vi bruker i hverdagen.

Les mer om våre priser på bortkjøring av grovavfall.

Grønn profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence