LOGIN | Kontakt
bestill henting 22 22 24 00
Bigbags
Junkbag
Junkbag - en sekk for avfall
Container leje
Container
Avfallscontainere
Container sorteringsguide

Sorteringsguide container

Blandet avfall
Blandet avfall
Usortert avfall/restavfall som ikke kan kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall

Blandet avfall/ restavfall må ikke inneholde gips, masser, EE avfall, farligt avfall (impregnert trevirke, maling, batterier o.l.), dekk og matavfall.

VIKTIG: Er der avfall som ikke må kastes i, vil det bli sortert fra og avviksgebyr samt sorteringsgebyr vil tilkomme!
Trevirke
Trevirke
Treverk, ubehandlet og behandlet kan inneholde skruer og spikere.
Tungmasser
Tungmasser
Stein, grus, jord, betong uten armering. Egenerklæringsskjema må fylles ut, ellers er det klassifisert som forurenset masse.
Hageavfall
Hageavfall
Kvister, løv, gress, planterester, røtter og stammer.
Jern og metaller
Jern og metaller
Aluminium, stål, jern, kobber, tomme og tørre malingsbokser, rustfrie materialer, syrefaste materialer.
Gips
Gips
Gips fra nybygg, rivningsgips belagt med glassfiberstrie, tapet og eventuelt maling.
EE Avfall
EE Avfall
Elektriske produkter, kassert IT-utstyr.
Impregnert treverk
Impregnert treverk
Trykimpregnert treverk kan inneholde skruer og spikere (farligt avfall)..

 

Grønn profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence